Klanukariailt Wiki
Advertisement

Viskas kas susiję su Klano gyvenimu.

Gyvenančios Klanų katės gimsta į kažkurį iš šių klanų kaip Perkūno klanas, Šėšėlio klanas, Upės klanas ir Vėjo klanas. Žvaigždės klanas yra mirusiųjų kačių klanas į kurį patenka visos tikinčiosios katės. Klanų katės gyvena pagal Kario elgesio taisyklės kurios yra kiekvienos katės pagrindinis gyvenimo idealo šaltinis.


Klanai[]

Upės klanas[]

Upės Klano katės - tai katės, priklausančios šiam Klanui. Upiečiai paprastai yra drąsūs, kiek pasipūtę, tvirti, elegantiški, gerai įmitę katinai glotniu, visuomet švariu kailiu. Upės katės dievina visokius smulkius dalykus - kriauklytes, akmenėlius, plunksnas, ir puošia jais savo guolius. Upės Klano katės bemaž vienintelės katės, nebijančios vandens ir besijaučiančios jame kaip ūdros. Pagrinde ėda įvairiausią žuvį kokią pavyksta susigauti, tačiau retkarčiais neatsisako ir vandens žiurkių, pelėnų, pelių ar paukštukų.

Šėšėlio klanas[]

Šešėlio Klano katės - tai katės, priklausanti šiam Klanui. Šio klano katės dažniausiai būna ambicingos, agresyvios, ganėtinai klastingos. Jos visuomet trokšta kovų, peštynių, nori naujų teritorijų. Geba labai gerai sėlinti, tykoti, judėti be garso, ypač naktį. Taip pat jos bene vienintelės moka elgtis savo teritorijų pelkėse - tai išskirtinis bruožas, padedantis pasprukti nuo pavojų. Dažniausias grobis būna žiurkės, varlės, žalčiai bei kitos gyvatės, o rečiau pasitaiko pelių, pelėnų, kirstukų. Kartais iš Vėjo Klano teritorijos atklysta vienas kitas pasimetęs triušis.

Vėjo Klanas[]

Vėjo Klano katės - tai katės, priklausanti šiam Klanui. Vėjiečiai paprastai labai ištikimi, ištvermingi, tačiau lengvai suerzinami. Dažniausiai būna kūdi ir lankstūs, gelsvų, šviesiai pilkų, rusvų kailio atspalvių, kad derintųsi prie viržynų. Bėgimas - jų stiprioji pusė, nes tai daro geriausiai iš visų Klanų ir niekas negali tam prilygti. Taip pat yra žinomi kaip puikūs urvų rausėjai, nes didžuliuose laukuose ir durpynuose esant reikalui ne visada yra kur pasislėpti. Tuneliai padeda judėti be garso ir būti nepastebėtoms. Be to, šios katės vienintelės iš Klanų mėgsta miegoti po atviru dangumi ir prieš užmiegant stebėti Sidabro Kailį. Užėjus lietui ar pūgai žiemą, vėjiečiai tiesiog pasitraukia į triušių ar lapių išraustus urvus, o orui pagerėjus grįžta atgal.

Perkūno Klanas[]

Perkūno Klano katės - tai katės, priklausanti šiam Klanui. Paprastai perkūniečiai būna taikūs, ramūs, išmintingi katinai. Šio klano katės turi tvirtą nuomonę kurią gina ir kurios nebijo išsakyti, taip pat elgiasi užtikrintai, žino ką daro. Perkūno Klano katės - neaplenkiamos miške. Joks kitas klanas taip puikiai nelaipioja medžiais ir taip tyliai nelaksto ant miško paklotės kaip čia gimę ir augę perkūniečiai. Jiems priklauso visas miško grobis - voverės, pelės, pelėnai, kiškiai, paukščiai, retkarčiais žiurkės ar vandens žiurkės.


Klano hierarchija[]

Vadas[]

Kiekvienas klano vadas yra atsakingas už visą klaną. Naujuoju klano vadu po senojo vado mirties tampa klano ginklanešys. Prie švento Mėnulio Akmens kiekvienas naujas vadas nuo Žvaigždės Klano gauna devynias gyvybes. Vis dėlto naujasis klano vadas neįgaus savo naujų devynių gyvybių jeigu senasis vadas yra vis dar gyvas. Kartais Žvaigždės klanas nepripažįsta naujojo vado. Paprastai tuomet klane įvyksta įvairūs neramumai.

Ginklanešys[]

Ginklanešys yra antroji katė po vado kuri vadovauja visam klanui ir duoda įsakymus kariams. Ginklanšiu galima tapti jei esi išmokinęs nors vieną mokinį. Po vado mirties ginklanešys turi nueiti prie Aukštųjų Akmenų ,kad įgautų savo devynias gyvybes. Ginklanešys gali atsisakyti savo ginklanešio posto jeigu jis nori.

Vaistytojas[]

Vaistytojai yra katės gydytojos kurios gydo ir išgydo sužeistas Klano kates. Jie ne tik įsipareigoję savo klanui ,bet kartu ir Žvaigždės klanui. Vaistytojai turi ypatingų sugebėjimų pamatyti vizijas ,siųstas nuo Žvaigždės klano, jokia kita katė tokių sugebėjimų neturi. Kaip vaistytojai jie renka įvairias žoleles, konstatuoja ir gydo ligas. Vaistytojai negali turėti kačiukų.

Karys[]

Karys tai katė kuri kovoja ir medžioja Klanui. Kariai sudaro didumą dalį viso Klano. Paprastai karys yra prisižadėjęs laikytis Kario Elgesio Taisyklių ir saugoti ,bei ginti savo klaną net jeigu dėl to jiems tektų paaukoti savo gyvybę. Yra vyresnieji kariai kurie yra gerbiami klano, ir gerai sutaria su Klano vadu.

Valdovė[]

Valdovėtai katė kuri turi ar besilaukia kačiukų. Didžiąją savo gyvenimo dalį valdovės praleidžia augykloje augindamos kačiukus. Kartais kai kurios valdovės prižiūri ar prisiima globoti globotinius - ne savo kačiukus. Paprastai augykla yra toliau nuo pagrindinio įėjimo į stovyklą.

Senolis[]

Senolis tai yra katė/katinas kažkada buvęs karys, ginklanešys, valdovė, vaistytojas - kurie yra per seni ir nebegali pasirūpinti Klanu. Kartais ir jaunos katės tampa senoliais (pvz apanka ir taip nebegali patarnauti Klanui)

Mokinys[]

Mokinys tai šešių mėnulių kačiukas gavęs naująjį mokinio vardą kuris baigiasi Pėda arba Letena (pvz Vaiduokliapėdis;Pelės Letena) .Mokiniai yra mokomi tapti naujais kariais ir dažniausiai mokosi kovoti ir medžioti. Jie dažnai gauna užduotis išvalyti urvus. Mokiniams negalima susilaukti kačiukų ar susirasti porą ,nes yra tam per jauno amžiaus ir tai gali pakenkti jų mokymosi programai.

Kačiukas[]

Kačiukas tai katė kuri dar nėra paskirta mokiniu. Dažniausiai jiems mažiau nei šeši mėnuliai. Jiems yra uždrausta palikti augyklą ar vaistytojo urvą kol nėra padaryti mokiniais, arba neleidžia jų mama.

All items (27)

Advertisement