Klanukariailt Wiki
Advertisement

Priklauso: Upės klanas[]

Ganyklos

Šiaurės vakaruose nuo Upės Klano stovyklos esantys, žema žole bei vietomis krūmeliais apaugę laukai. Čia dvikojai veda ganyti visokius savo gyvulius: arklius, karves, avis. Kadangi ganyklos ramios ir per daug netrikdomos bekailių, čia galima aptikti šiokio tokio grobio, tad dvikojams užnuodijus upės vandenį šie laukai - upiečių išsigelbėjimas nuo bado. Kategorija:Vietovės Kategorija:Pasaulis

Advertisement