Klanukariailt Wiki
Advertisement

Priklauso : Niekam[]

Keturi medžiai - Šventa visų Klanų vieta. Keturi masyvūs, čia augantys ąžuolai simbolizuoja keturis Klanus. Kiekvienas medis skirtas kiekvieno Klano vadui: šiaurinis - Šešėlio, rytinis - Perkūno, pietinis - Upės ir vakarinis - Vėjo Klanams. Visi ąžuolai auga vidury erdvios pievos, kurioje ir susirenka visų Klanų katės.

Kategorija:Vietovės Kategorija:Pasaulis

Advertisement