Klanukariailt Wiki
Advertisement

Priklauso: Perkūno klanas[]

Gyvačių Uolos Akmenuota, stačiais šlaitais dauba miško pakraštyje, netoli Griaustinio Tako bei Šešėlio Klano teritorijų ribos. Šios daubos šlaituose bei po akmenimis daugybė gyvačių yra išsirausę savo urvus ir čia gyvena. Grobio dauboje beveik nėra, nes visi smulkesni gyvūnai žinodami vietos gyventojus Gyvačių Uolas tiesiog aplenkia. Kategorija:Vietovės Kategorija:Pasaulis

Advertisement