FANDOM


Vadas - yra karys kuris turi aukščiausią rangą klane. Vadas atsakingas už viską kas įvyksta klane.


Aprašas Redaguoti

Vadas yra Klano galva. Jo klano valdymo būdas atitinka ir jo pačio būdą. Kitos katės turi jam besąlygiškai paklusti ir klausyti jo nurodymų. Jie atsakingi už visą klaną, sušaukia klano susirinkimus ir sprendžia sunkesnius sprendimus. Kiekvienas klanas turi vadą kurio vardas baigiasi žodžiu - žvaigždė.

Kvalifikacijos Redaguoti

Jeigu katė nori tapti vadu jam reikia turėti šias kvalifikacijas:

 • Turi būti išmokintas nors vienas mokinys
 • Ankstesnis vadas turi jį būti pasirinkęs savo ginklanešiu
 • Turi būti ginklanešio rango kai ankstesnis vadas miršta.

Užduotys Redaguoti

 • Nurodyti dienos veiklą ir duoti kariams įsakymus
 • Pilnatį per Klanų susitikimus atstovauti savo klanui
 • Vesti klaną į mūšius
 • Skirti naujus mokinius ir paskirti jiems mokytojus
 • Skirti naujus karius jeigu mokiniai jau viską išmoko
 • Skirti naują ginklanešį jeigu senasis mirė
 • Konsultuotis su ginklanešiu ir vyresniaisiais nariais ir klausyti jų patarimų
 • Konsultuotis apie pranašystes su vaistytoju
 • Išspręsti konfliktus kilusius tarp klano narių
 • Skirti/neskirti atėjūnus į klaną
 • Nubausti klano narius jeigu jie nusikalto

Jeigu vadas negali atlikti šių užduočių, juos atlieka klano ginklanešys .

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.